Uslovi plaćanja

Uslovi kupovine definišu pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice ECOTECH LINE doo Beograd. Uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose ECOTECH LINE doo Beograd i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. ECOTECH LINE doo Beograd zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine.

ECOTECH LINE doo Beograd E-podavnica prihvata VISA, MasterCard i Maestro platne kartice.

Račun korisnika se tereti nakon isporuke robe Kupcu.

ECOTECH LINE doo Beograd garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre izvršene isporuke. To se odnosi i na evenutalno povećanje ili smanjenje cene.

U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica…), račun Kupca neće biti zadužen.

ECOTECH LINE doo Beograd se obavezuje da će kupljenu robu u roku od jednog radnog dana predati kurirskoj službi koja je zadužena za dostavu. Predviđeno ukupno vreme za dostavu robe Kupcu na adresu koju je uneo u procesu kupovine je najviše 6 radna dana, bez obzira na destinaciju u Srbiji (najčešće roba stigne na adresu kupca za 2 do 3 dana).

Ukoliko Kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke o adresi prebivališta (adresa za isporuku robe) prilikom procesa kupovine, ECOTECH LINE doo Beograd ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. U tom slučaju ECOTECH LINE doo Beograd će pokušati da kontaktira Kupca i isporuči robu na novoutvrđenu adresu uz naplatu dodatnih troškova za dostavu, a u slučaju da ne uspe, Kupac se tereti za interne troškove u visini od 450,00 dinara.

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi unetih ličnih podataka ili odabranih proizvoda, ECOTECH LINE doo Beograd će pre slanja robe kontatktirati Kupca telefonom ili mailom. U slučaju da je kupac nedostupan ili ne odgovori na mail ovo može prouzrokovati produženje roka dostave za koji ECOTECH LINE doo Beograd ne može preuzeti odgovornost.

Cena isporuke kurirske službe je u promotivnom periodu uračunata u cenu robe koju kupujete. ECOTECH LINE doo će po završetku promotivnog perioda vidno istaći visinu naknade za dostavu robe.

Nakon obavljene kupovine, a pre isporuke na kućnu adresu, specifikacija izabranih proizvoda se ne može menjati.

Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu iste na internetu ili na telefon +381 11 3119470.

U slučaju bilo kakve promene ili problema u toku isporuke ECOTECH LINE doo će pokušati da kontaktira Kupca na kontakt telefon ili mail koji je ostavio prilikom procesa kupovine.

ECOTECH LINE doo nije obavezana da rešava reklamacije uzrokovane nemogućnošću isporuke zbog netačne ili nepostojeće adrese Kupca.

Ukoliko ECOTECH LINE doo iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu, Kupac će momentalno biti obavešten putem telefona, a račun kupca neće biti zadužen za dati iznos.

Kupovinu u ECOTECH LINE doo internet prodavnici mogu obaviti isključivo punoletna fizička lica.

ECOTECH LINE doo ne odgovara za transakcije izvršene bez znanja vlasnika kreditnih kartica (ukradene kreditne kartice, pozajmljene platne kartice, kada deca koriste kartice roditelja, itd.). U slučaju takvih transakcija ECOTECH LINE doo neće izvršiti povraćaj sredstava.

Naplata

predautorizacija – podrazumeva predautorizaciju transakcije, pri čemu se sredstva jednaka iznosu transakcije rezervišu na računu kartice Korisnika/Kupca, a transakcija se realizuje tek nakon isporuke robe/usluge odnosno nakon što Trgovac potvrdi banci da je isporuka obavljena.

Odustajanje od kupovine:

Ukoliko iz bilo kog razloga to poželite, prihvatamo vaše odustajanje od narudžbine izvršene na našoj internet prodavnici u roku od 14 dana od dana isporuke odn. preuzimanja.

Ako u ovom razdoblju odlučite da odustanete od narudžbine i ako nas o tome pismeno obavestite, pokrenućemo postupak povraćaja naplaćene sume.

Pre toga nam morate na bilo koji način, na vaš trošak, vratiti isporučene proizvode u naše sedište. Pažnja: ne vraćajte proizvode pouzećem!

Važno: proizvodi moraju biti originalno zapakovani, u neoštecenoj ambalaži, ne smeju biti korišćeni i moraju biti kompletni (kao u trenutku isporuke) te propraćeni originalnim dokumentima o kupovini (fiskalni račun). Takođe je potrebno poslati pismenu izjavu (popuniti formular) o želji za odustajanjem od kupovine konkretnog proizvoda uz obavezno navođenje Vašeg JMBG (jedinstveni matični broj građana) iz lične karte. Ovo je potrebno da bi se uradio storno fiskalnog računa.

Povraćaj sredstava ćemo izvršiti u primerenom roku a najviše 30 dana od prijema UREDNO vraćenih proizvoda. Ukoliko se pak ne ispune svi gore navedeni uslovi, nećemo biti u mogućnosti da izvršimo povraćaj novca a proizvode ćemo vam ponovo dostaviti na vaš trošak.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, mail adresi, kontakt telefonu i adresi. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko niste izrazili saglasnost za navedeno.

Prilikom same naplate proizvoda iz korpe (tj. rezervisanja sredstava za naplatu kod banke) kupac se prebacuje na sajt banke koja vrši procesuiranje pa ECOTECH LINE doo nema dostupnost podacima sa platne kartice Kupca. Proces naplate je zaštićen najsavremenijim tehnikama i potupno je bezbedan za kupca za šta garantuje Procesor Banka Intesa.

U ime ECOTECH LINE doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni ECOTECH LINE doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pozovite za više informacija