Kako kupovati

U Internet prodavnici ecotech-shop.rs je moguće kupiti proizvode predstavljene u Internet prodavnici ecotech-shop.rs
U slučaju da naručenog artikla nema na zalihi ili da porudžbenicu nije moguće provesti radi drugih razloga, korisnik će biti obavešten putem elektronske pošte.

ECOTECH LINE doo će potvrđene porudžbenice smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa članom 35 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. ECOTECH LINE doo može porudžbenicu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice ecotech-shop.rs ili utvrdi da su podaci na porudžbenici nepotpuni odnosno netačni. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa opštim uslovima i da je posebno bio upozoren na opšte uslove. Ugovor o kupovini je sačuvan u firmi ECOTECH LINE doo, a kupac do ugovora može doći u svakom trenutku preko svog računa u Internet prodavnici.
Za naručivanje robe, osobe moraju biti starije od 18 godina.

CENE

Sve cene su izražene u dinarima sa uključenim PDV-om. Pri kupovini važe cene u trenutku naručivanja. Cene važe do objave novog cenovnika u Internet prodavnici ecotech-shop.rs.
Rokovi trajanja pojedinih akcija u Internet prodavnici su objavljeni na Internet stranici ecotech-shop.rs.
Navedene cene važe samo za prodaju preko Internet prodavnice i ne moraju biti jednake cenama na drugim prodajnim mestima.

Pozovite za više informacija